Fotos de la filà durant Capitania a l'any 1995

En aquesta carpeta hi ha un total de 1