Roda de càrrecs festers

Filaes Cristians (9)

Any

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Capitania

Filibusters Almogàvers Corsaries Pirates Cavallers del Cid Almogàvers Xiques Navarros Pirates Tro Corsarios

Bandera

Almogàvers Corsaries Pirates Cavallers del Cid Almogàvers Xiques Navarros Pirates Tro Corsarios Filibusters

Bandera Associació

Corsaries Pirates Cavallers del Cid Almogàvers Xiques Navarros Pirates Tro Corsarios Filibusters Almogàvers

Pirates

Cavallers del Cid

Almogàvers Xiques

Navarros

Pirates Tro

Corsarios

Cavallers del Cid

Almogàvers Xiques

Navarros

Pirates Tro

Corsarios

Filibusters

Almogàvers Xiques

Navarros

Pirates Tro

Corsarios

Filibusters

Almogàvers

Navarros

Pirates Tro

Corsarios

Filibusters

Almogàvers

Corsaries

Pirates Tro

Corsarios

Filibusters

Almogàvers

Corsaries

Pirates

Corsarios

Filibusters

Almogàvers

Corsaries

Pirates

Cavallers del Cid

Filibusters

Almogàvers

Corsaries

Pirates

Cavallers del Cid

Almogàvers Xiques

Almogàvers

Corsaries

Pirates

Cavallers del Cid

Almogàvers Xiques

Navarros

Corsaries

Pirates

Cavallers del Cid

Almogàvers Xiques

Navarros

Pirates Tro

Filaes mores (10)

Any

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Capitania

Beduïnes La Llana Granadinos Guardia Negra Almoràvides Cordó Beduïns Granadines Ligeros Guardia Negra Marraskets

Bandera

La Llana Granadinos Guardia Negra Almoràvides Cordó Beduïns Granadines Ligeros Guardia Negra Marraskets Beduïnes

Bandera Associació

Granadinos Guardia Negra Almoràvides Cordó Beduïns Granadines Ligeros Guardia Negra Marraskets Beduïnes La Llana

Guardia Negra Almoràvides

Cordó

Beduïns

Granadines

Ligeros

Guardia Negra

Marraskets

Cordó

Beduïns

Granadines

Ligeros

Guardia Negra

Marraskets

Beduïnes

Beduïns

Granadines

Ligeros

Guardia Negra

Marraskets

Beduïnes

La Llana

Granadines

Ligeros

Guardia Negra

Marraskets

Beduïnes

La Llana

Granadinos

Ligeros

Guardia Negra

Marraskets

Beduïnes

La Llana

Granadinos

Guardia Negra Almoràvides

Guardia Negra

Marraskets

Beduïnes

La Llana

Granadinos

Guardia Negra Almoràvides

Cordó

Marraskets

Beduïnes

La Llana

Granadinos

Guardia Negra Almoràvides

Cordó

Beduïns

Beduïnes

La Llana

Granadinos

Guardia Negra Almoràvides

Cordó

Beduïns

Granadines

La Llana

Granadinos

Guardia Negra Almoràvides

Cordó

Beduïns

Granadines

Ligeros

Granadinos

Guardia Negra Almoràvides

Cordó

Beduïns

Granadines

Ligeros

Guardia Negra