Historia de la filà Cavallers del Cid

En aquesta secció trobaràs tots els esdeveniments més importants de la filà des de la seua fundació l'any 1985. Els principals punts seran fer un històric de càrrecs, capitans, banderers, temes econòmics, número de membres, etc.

Esdeveniments ordenats per anys

2024

Vocal : Francesc Josep Devesa i Berenguer

Cap de filà : Franciso José Soto Lombos

2023

Vocal : Vicente Juan Mestre Guardiola

Cap de filà : Vicent Pérez Santacreu

2022

Vocal : María Celia Reig Rodríguez

Cap de filà : Juana Mari Pérez Sanchis

2021

Vocal : Antonia Gregori Bernal

Cap de filà : Estefania Moreno Cano

2020

Vocal : Antonia Gregori Bernal

Cap de filà : Estefania Moreno Cano

2019

Vocal : Eva Pérez Sanchis

Cap de filà : Mari Nieves Pérez Pérez

2018

Vocal : Estefania Giménez Guardiola

Cap de filà : Juan Bautista Suay Román

2017

Capitania : Vicente Juan Mestre Guardiola i Arantxa Samper Tasa

Vocal : José Manuel Ronda Valls

Cap de filà : Xelo Pérez Berenguer

2016

Bandera : Dario Cox

Vocal : Antonio José Manera Puigcerver

Cap de filà : Máximo Guzmán Portas

2015

Vocal : Esperanza Llorens Espasa

Cap de filà : Edel Ferrer Vidal

2014

Vocal : Rosa María Saval Roig

Cap de filà : Rosa Pérez Victor

2013

Vocal : Noelia Samper Tasa

Cap de filà : María José Lazo Guardiola

2012

Vocal : Raquel Guardiola Boronat

Cap de filà : Adolfo Ferri Guardiola

2011

Capitania : Mabel Guardiola i Vicente Tasa

Vocal : Maria Isabel Sánchez Torregrossa

Cap de filà : Raquel Bou Planells

2010

Vocal : Jose Miguel Molines Cano

Cap de filà : Raquel Orts Gregori

2009

Vocal : Vicente Juan Mestre Guardiola

Cap de filà : Paqui García Palacio

2008

Vocal : Yolanda Botella Montiel

Cap de filà : Maria Jesus Pascual Valls

2007

Vocal : Maria Isabel Muñoz Valls

Cap de filà : Marlene Pérez Sellés

2006

Vocal : Maria Isabel Sánchez Torregrossa

Cap de filà : Raquel Bou Planells

2005

Capitania : Juan Antonio Mestre Garcia i Pamela Baños Gregori

Página especial

Vocal : Francesc Josep Devesa i Berenguer

Cap de filà : Gerardo Menaches Solbes

2004

Bandera : Diana Cano Martínez

Página especial

Vocal : Vicenta Maria Anton Gregori

Cap de filà : Patricia Palacio Espasa

Dia 22 de desembre de 2003

Comença a funcionar el càrrec fester de Vicenta Maria Antón i Patricia Palacio. Es continua discutint sobre el barret de gala de les xiques. Van parlar sobre la pàgina web i van acordar buscar col·laboradors per a financiar les despeses que té.

Dia 13 de març de 2004

Parlem sobre la Bandera 2004. Continua la batalla amb el barret de gala de les xiques. Pel que fà al tema dels col·laboradors de la pàgina web acordem cobrar 15 € per als membres i 25 € per als de fòra de la filà.

Dia 01 de juny de 2004

Temes com el barret i el Mig Any fester són discutits en la junta.

Dia 03 de setembre de 2004

La filà fà junta en l'Associació per parlar sobre qui tira al tiroteig, qui es vist o no, el barret del vestit de gala, l'entrada cristiana i la diana de filaes, que és un acte excepcional en honor al 50 aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de les Injúries.

Dia 22 de octubre de 2004

Passades les festes la filà torna a fer junta. S'informa de com han quedat el tema ecònomic amb la bandera. Després van procedir a l'elecció per sorteig del capità, sent un procés amb molta discussió dins la filà i on s'ha fet un gran canvi en l'elecció dels càrrecs festers.

Dia 29 de octubre de 2004

Per finalitzar el càrrec, Vicenta i Patricia van fer junta amb els Filibusters per comunicar les despeses de la kàbila de les dues filaes.

2003

Vocal : Alicia Sanchez Cano

Cap de filà : Xari Pérez Campos

Dia 24 de octubre de 2003

L'any 2003 comença amb aquesta junta amb la intenció d'elegir els càrrecs del 2004 i la pròxim/a banderer/a. El tema de la bandera li toca a Alicia Sanchez Cano la qual va dir que es pensaria el càrrec.

Dia 07 de novembre de 2003

Es dóna a coneixer els comptes 2003 acabant l'any amb un superàvit de 745 €. Es fà definitiu l'elecció de la persona que ocupara el lloc de banderera cristiana 2004. Ha eixit voluntaria Diana Cano Martínez sense ser de la filà i acordant que la filà durà les despeses del seu càrrec fins una certa quantitat de diners. La filà va ser premiada amb un quadre felicitant a la millor esquadra de dones en l'entrada cristiana. S'aprova en acta que si hi ha algun membre que és de la junta rectora no pagarà kàbila, la resta de despeses si.

2002

Vocal : Máximo Gurman Portas

Cap de filà : Maria José Ferrer Perelló

Dia 18 de gener de 2002

S'aproven els estatuts de la filà per àmplia majoria. En aquest estatut hi ha un punt que obliga a cada membre de la filà amb més de 2 anys d'antiguitat haurà de fer-se el vestit de gala per continuar vestint-se. Per tant comencen les gestions per fer el nou vestit. També queda decidit que aquell membre que ho sol·licite se li podrà deixar part del valor del nou vestit per en el futur tornar-ho, com un prèstec. Així mateix es sol·licita a la junta rectora poder traure una esquadra de dones sense capa ni sombrero a l'entrada. La petició és acceptada.

Dia 01 de març de 2002

La llista de vestits nous és d'una dotzena de membres entre dones i hòmens esperant pressupost. La neteja dels metalls dels vestits antics es farà quan s'anjunten tots en casa del vocal. Es dóna a coneixer a la filà el nom de la pàgina web de la filà: www.geocities.com/ cavallersdelcid

Dia 15 de març de 2002

Dos setmanes després es discuteix de 3 temes. Segons l'ordre el primer gran problema que s'aborda i que va durar fins el 2004 és la elecció definitiva de la còfia del vestit de gala de les xiques... es mostren 7 models diferents i al final no s'arriba a cap acord. La junta continua amb el sorteig del candidat a president de l'Associació per part de la nostra filà. Li toca a Maria José Ferrer Perelló. Per últim s'acorda la compra del domini www.cavallersdelcid.com

Dia 30 de octubre de 2002

Amb la intenció de fer balanç de l'any i elegir els nous càrrecs de 2003 la filà fa junta aquest dia. Econòmicament l'any ha anat molt bé acabant amb un superàvit de 5.647 € i repartint 75 € per fester. El 2002 es van vestir 29 membres i va ser l'any de la capitania cristiana dels Filibusters amb Nisio Roig i Maria Gràcia Puigcerver. Per últim mencionar que van rebre el premi a la millor filà cristiana per part de l'Associació així com una placa d'agraïment per part de la filà Filibusters.

2001

Vocal : Mabel Saval Sanchis

Cap de filà : Ana Belén Palacio Giménez

2000

Capitania : Raquel Guardiola Boronat

Página especial

Vocal : Rafa Cano, Nico, Peti i Ivan

Cap de filà : Juan Antonio Mestre

1999

Bandera : Maria Isabel Sánchez Torregrosa

Página especial

Vocal : Maria Nieves Pérez Pérez

Cap de filà : Rosabel Guardiola Pérez

Dia 13 de novembre de 1998

S'aprova que per cada xica que entre també ho haurà de fer un xic. Aquesta regla en l'actualitat no està reflexada en cap acta més.

Dia 11 de agost de 1999

En aquesta junta es fà la votació definitiva dels Filibusters en la nostra kàbila quedant aprovada quasi per unanimitat(un vot en blanc, la resta positius). També s'explica als membres que el vestit de jugar s'ha de portar complet: vestit, cinto, sabates i calces durant totes les festes. Aquest any entren a la filà 5 xics i 5 xiques i es recorda la norma aprovada anteriorment on l'entrada de xiques quedava limitada a l'entrada de xics.

Dia 29 de octubre de 1999

Fer un rèsum de l'any és la finalitat de la junta. La filà acaba l'any amb un total de 53 membres dels que s'han vestit 36. S'apunta que el nombre de filibusters que han fet kàbila és de 7 persones. Es comenta que durant l'Assamblea General de Missa Gràcia la banderera i els filibusters fan entrega de dues plaques. Aparreix ja el nom de la membre de la filà que ocuparà el càrrec de capitania l'any 2000. Per primer cop a l'història de Callosa hi haurà una capitana. Finalment aparreixen els pròxims vocal i cap de filà així com es comenta que hem tingut un superàvit de 596.450 €.

1998

Vocal : Mabel Guardiola Cano

Cap de filà : Juana Pérez Sanchis

Dia 27 de març de 1998

Es elegida Alicia Sanchez Cano com a candidata a presidenta de l'Associació de Moros i Cristians representant a la filà Cavallers del Cid.

Dia 19 de juny de 1998

Parlem sobre la "Manifestació de Sant Jaume(Mig Any)" quedant d'anar a dinar i sopar. També cal esmentar que la filà aprova que apartir dels 14 anys es pagarà la kàbila sancera(menys de 14 anys mitja kàbila).

Dia 03 de juliol de 1998

La filà es reuneix per tractar l'ingrés o no de la filà Filibusters en la nostra filà. La votació ix favorable i els filibusters faran kàbila amb nosaltres. Aleshores es pot dir que els Filibusters i els Cavallers del Cid estan junts des d'aquest dia amb una rel·lació excel·lent.

Dia 11 de setembre de 1998

Es comuniquen als membres de la filà les normes que ha passat la junta directiva pel que fà al tema del tiroteig i les seues sancions. També es sorteja els responsables a traure la bandera de la filà als actes festers.

Dia 30 de octubre de 1998

Ens reunim per presentar a la nova vocal i a la nova cap de filà. És de menció especial comentar que per primera volta en la història de Callosa una dona portarà el càrrec de Banderera Cristiana.

1997

Vocal : David Seguí Cortés

Cap de filà : José Manuel Ronda Valls

Dia 19 de setembre de 1997

Ens reunim a la kàbila per aclarir qui traurà la bandera de la filà als actes. Es decideix que a l'arrancà la traurà un membre sense vestit de gala; per a l'entrà serà una xica amb vestit de gala sempre que hi haja un cavall; per a les processons els xics que tinguen vestit de gala.

Dia 24 de octubre de 1997

Es comenta que enguany han sigut 43 membres dels que han fet kàbila 39. Pel que fà al tema econòmic cal dir que aquest any hi ha hagut un superàvit de 235.000 ptes repartint 5000 ptes a tots els que s'han vestit. Es presenten els nous càrrecs del 1998

1996

Vocal : Juan Carlos Benimeli

Cap de filà : Xelo Pérez

Dia 20 de març de 1996

La filà decideix fer un canvi en les malles del vestit de gala dels xics.

Dia 25 de octubre de 1996

Es fà la junta per resumir l'any. Han sigut 40 membres i s'han vestit 37. Al llibre d'actes s'exposa la mala sort que es va tindre amb la banda i el menjar però que gràcies a tots s'ha pogut portar l'any endavant. Per concloure es fan als encarregats de l'any 1997.

1995

Capitania : Salvador Calvo Berenguer i Marisa Calvo Berenguer

Página especial

Vocal : Francis Cortés

Cap de filà : Rafael Cano

Dia 04 de novembre de 1994

Quan la filà s'anjunta es parla sobre el X Aniversari de la Fundació de la filà i sobre la Capitania Cristiana 1995.

Dia 28 de octubre de 1995

Una vegada finalitzat l'any toca fer balanç i ens reunim per comentar l'any i preparar el següent. En Assamblea General de Missa Gràcia la filà va ser guardonada amb el premi a la 'Millor Filà Cristiana 1995', 'Millor Cap d'Esquadra Cristià 1995' i 'Millor Cap de Filà i Vocal' (s'apunta al llibre d'actes que ha estat tota la filà en general). El resum econòmic ha estat un superàvit de 11.063 ptes. S'apunta que s'han comprat vaixelles, planxes, barra i el toldo. Per últim elegir els càrrecs del 1996.

1994

Bandera : Juan Carlos Benimeli

Vocal : Arantxa Samper

Cap de filà : Rosa Ronda

Dia 10 de novembre de 1994

Som 26 persones i la filà fà la kàbila al carrer Colom. Per finalitzar la junta s'elegeix als càrrecs del 1995 així com el capità del 1995.

1993

Vocal : Eva Pérez Sanchis

Cap de filà : Maria José Romero Ruiz

Dia 22 de octubre de 1993

Ja som 17 persones els qui componen la filà i en Assamble General de Missa Gràcia ens van donar l'enhorabona pel bon comportament i per saber portar avant la filà amb tants pocs membres. Enguany es fà la kàbila al carrer Hort del Senyor en la cotxera de Rosa Maria Ronda tenint un superàvit de 1.150 ptes. S'elegeix als càrrecs de l'any 1994.

1992

Vocal : Rosa Nieves Ferrando

Cap de filà : Francis Cortés Pérez

Dia 14 de agost de 1992

S'acorda un preu de 40000 ptes per vestit amb la intenció de donar facilitats a la gent que entra en la filà.

Dia 18 de octubre de 1992

La típica junta per aclarir comptes on el superàvit és de 37604 ptes que queden de reserva al compte de la filà. Per finalitzar s'elegeixen els càrrecs de 1993. Del resum econòmic de la filà es pot extraure la gent que aquest any s'ha vestit: Rosa Maria Ronda, Salvador Calvo, Eva Perez, Maria José Ferrer Perelló, Xelo Pérez Berenguer, Salvador Calvo, Gerardo Menaches, Rose Nieves Ferrando, Vicente Berenguer, Francis Cortés, Maximo Guzman, Arantxa Samper Menaches, Patricia German i Juan Carlos Benimeli. Comentar que al Roser es van apuntar Mabel Guardiola i Xari Pérez.

1991

Capitania : Gerardo Menaches Solbes

Página especial

Vocal : Máximo Guzmán Portas

Cap de filà : Gerardo Menaches Solbes

Dia 09 de juny de 1991

Passat l'any comencen els preparatius de la Capitania Cristiana 1991 on s'elegeix al capità. Es visten el capità i 5 membres: Roni Ferrando, Vicente Berenguer, Maria del Mar, Francis Cortés i Máximo Gurmán.

Dia 16 de octubre de 1991

L'any de la Capitania passa i la filà fà una junta per aclarir comptes i elegir els pròxims càrrecs.

1990

Vocal : Antonio José Manera Puigcerver

Cap de filà : Pascual Ribes Lloret

Dia 20 de octubre de 1989

Es reflexa els nous responsables de la filà per a l'any 1990. Per últim es decideix que els càrrecs de l'any anterior són els responsables de liquidar deutes pendents del seu càrrec.

Dia 22 de octubre de 1990

Tot seguit aparreix l'altra junta celebrada el dia 22 d'octubre de 1990 on s'exposen els següents temes: · Resultats de la rel·lació ingressos-despeses(incloent llista detallada). La Societat de Moros i Cristians ens va fer entrega d'una placa honorífica pel *Tercer lloc al Ball Cristià* Elecció dels càrrecs festers de l'any següent. Aquest any fan kàbila 8 persones: Francis Cortés Pérez, Gerardo Menaches Solbes, Vicente Berenguer Pérez, Jaime José Vercher, Maximo Guzman Portas, Rosa Pérez Victor, Antonio Manera Puigcerver i Pascual Ribes.

1989

Vocal : Francisco Saval Ferrando

Cap de filà : Juan José Pérez Garcia

1988

Vocal : Federico Vaquer Galiana

Cap de filà : Jaime Vercher Guerrero

1987

Vocal : Vicente Berenguer Pérez

Cap de filà : ?????????????

1986

Vocal : ????????????

Cap de filà : ?????????????

1985

Vocal : Gerardo Menaches Solbes

Cap de filà : Antonio José Manera Puigcerver