Fotos de la filà durant Festes a l'any 1998

En aquesta carpeta hi ha un total de 4