Fotos de la filà durant Filibusters a l'any 2002

En aquesta carpeta hi ha un total de 10 fotos.