Fotos de la filà durant Mig Any a l'any 2003

En aquesta carpeta hi ha un total de 15 fotos.