Fotos de la filà durant Aurora a l'any 2006

En aquesta carpeta hi ha un total de 38