Fotos de la filà durant Aurora a l'any 2007

En aquesta carpeta hi ha un total de 17