Fotos de la filà durant Roser a l'any 2009

En aquesta carpeta hi ha un total de 95