Fotos de la filà durant Concert de música festera a l'any 2011

En aquesta carpeta hi ha un total de 6