Fotos de la filà durant Muntatge kàbila a l'any 2011

En aquesta carpeta hi ha un total de 37