Fotos de la filà durant Cavalvada pare nadal a l'any 2011

En aquesta carpeta hi ha un total de 137