Fotos de la filà durant Festes david a l'any 2011

En aquesta carpeta hi ha un total de 122