Fotos de la filà durant Pot de plom jordiet a l'any 2005

En aquesta carpeta hi ha un total de 11