Fotos de la filà durant Presentació de càrrecs a l'any 2005

En aquesta carpeta hi ha un total de 12