Fotos de la filà durant Germanor a l'any 2024

En aquesta carpeta hi ha un total de 16 fotos.