Fotos de la filà durant Xixona a l'any 2024

En aquesta carpeta hi ha un total de 13 fotos.