Fotos de la filà durant Paelles a l'any 2024

En aquesta carpeta hi ha un total de 19 fotos.