Filà Cavallers del Cid Moros i Cristians Callosa d'en Sarrià

HISTÒRIA DELS CAVALLERS DEL CID:

La intenció d'esta secció dins la pàgina web www.cavallersdelcid.com és fer un resum del llibre d'actes que la filà té des de l'any 1990 i on s'arreplega d'alguna manera l'evolució de la filà durant aquests anys des de la seua fundació l'any 1985. Els principals punts seran fer un històric de càrrecs, capitans, banderers, temes econòmics, número de membres, etc. Vull aclarir que les fonts d'aquest article estan al llibre d'actes que tinc al meu poder en aquest any(2005) que sóc vocal. També és la meua intenció deixar clara la porta oberta a ampliacions i canvis en l'article. Si lleguiu l'article veureu que falten anys per comentar i alguns sense acabar.

ANY 2012

Vocal: Raquel Guardiola Boronat
Cap de filà: Adolfo Ferri Guardiola


ANY 2011

Capitans: Mabel Guardiola y Vicente Tasa
Vocal: Maria Isabel Sánchez Torregrossa
Cap de filà: Raquel Bou Planells


ANY 2010

Vocal: Jose Miguel Molines Cano
Cap de filà: Raquel Orts Gregori


ANY 2009

Vocal: Vicente Juan Mestre Guardiola
Cap de filà: Paqui García Palacio


ANY 2008

Vocal: Yolanda Botella Montiel
Cap de filà: Maria Jesus Pascual Valls


ANY 2007

Vocal: Maria Isabel Muñ Valls
Cap de filà: Marlene Pérez Sellés


ANY 2006

Vocal: Maria Isabel Sánchez Torregrossa
Cap de filà: Raquel Bou Planells


ANY 2005

Capitans: Juan Antonio Mestre Garcia i Pamela Baños Gregori
Vocal: Francesc Josep Devesa i Berenguer
Cap de filà: Gerardo Menaches Solbes


ANY 2004

Banderera: Diana Cano Martínez
Vocal: Vicenta Maria Anton Gregori
Cap de filà: Patricia Palacio Espasa

Dia 22 de desembre de 2003

Comença a funcionar el càrrec fester de Vicenta Maria Antón i Patricia Palacio. Es continua discutint sobre el barret de gal·la de les xiques. Van parlar sobre la pàgina web i van acordar buscar col·laboradors per a financiar les despeses que té.

Dia 13 de març de 2004

Parlem sobre la Bandera 2004. Continua la batalla amb el barret de gal·la de les xiques. Pel que fà al tema dels col·laboradors de la pàgina web acordem cobrar 15 € per als membres i 25 € per als de fòra de la filà.

Juny de 2004

Temes com el barret i el Mig Any fester són discutits en la junta.

Dia 3 de setembre de 2004

La filà fà junta en l'Associació per parlar sobre qui tira al tiroteig, qui es vist o no, el barret del vestit de gal·la, l'entrada cristiana i la diana de filaes, que és un acte excepcional en honor al 50 aniversari de la Coronació de la Mare de Déu de les Injúries. L'acte serà el dilluns 11 d'octubre de 2004 a les 9h i on cada filà traurà una esquadra. En l'acta aparreixen els noms dels qui formaran l'esquadra en la diana de filaes. També van decidir qui ix al concurs de ball cristià. El barret de gal·la nou finalment està aprovat per l'Associació i només falta fer-los mirant si n'hi haurà prou temps.

Dia 22 d'octubre de 2004

Passades les festes la filà torna a fer junta. S'informa de com han quedat el tema ecònomic amb la bandera. Després van procedir a l'elecció per sorteig del capità, sent un procés amb molta discussió dins la filà i on s'ha fet un gran canvi en l'elecció dels càrrecs festers. El més profitós de la junta va ser deixar les coses clares per al futur. La junta va acabar fent la reforma de l'estatut que aparreix a l'apartat 17(els càrrecs festers). Com a conclusió de la junta queda reflexat els càrrecs per l'any 2005.

Dia 29 d'octubre de 2004

Per finalitzar el càrrec, Vicenta i Patricia van fer junta amb els Filibusters per comunicar les despeses de la kàbila de les dues filaes. Consta en acta que les encarregades Filibusteres comuniquen als Cavallers del Cid la falta de participació al 2004, en especial pel que fà al muntatge de la kàbila.


ANY 2003

Vocal: Alicia Sanchez Cano
Cap de filà: Xari Pérez Campos

Dia 24 d'octubre de 2003

L'any 2003 comença amb aquesta junta amb la intenció d'elegir els càrrecs del 2004 i la pròxim/a banderer/a. El tema de la bandera li toca a Alicia Sanchez Cano la qual va dir que es pensaria el càrrec.

Dia 7 de novembre de 2003

Es dóna a coneixer els comptes 2003 acabant l'any amb un superàvit de 745 €. Es fà definitiu l'elecció de la persona que ocupara el lloc de banderera cristiana 2004. Ha eixit voluntaria Diana Cano Martínez sense ser de la filà i acordant que la filà durà les despeses del seu càrrec fins una certa quantitat de diners. La filà va ser premiada amb un quadre felicitant a la millor esquadra de dones en l'entrada cristiana. S'aprova en acta que si hi ha algun membre que és de la junta rectora no pagarà kàbila, la resta de despeses si.


ANY 2002

Vocal: Máximo Gurman Portas
Cap de filà: Maria José Ferrer Perelló

Dia 18 de gener de 2002

S'aproven els estatuts de la filà per àmplia majoria. En aquest estatut hi ha un punt que obliga a cada membre de la filà amb més de 2 anys d'antiguitat haurà de fer-se el vestit de gal·la per continuar vestint-se. Per tant comencen les gestions per fer el nou vestit. També queda decidit que aquell membre que ho sol·licite se li podrà deixar part del valor del nou vestit per en el futur tornar-ho, com un prèstec. Així mateix es sol·licita a la junta rectora poder traure una esquadra de dones sense capa ni sombrero a l'entrada. La petició és acceptada.

Dia 1 de març de 2002

La llista de vestits nous és d'una dotzena de membres entre dones i hòmens esperant pressupost. La neteja dels metalls dels vestits antics es farà quan s'anjunten tots en casa del vocal. Es dóna a coneixer a la filà el nom de la pàgina web de la filà: www.geocities.com/cavallersdelcid

Dia 15 de març de 2002

Dos setmanes després es discuteix de 3 temes. Segons l'ordre el primer gran problema que s'aborda i que va durar fins el 2004 és la elecció definitiva de la còfia del vestit de gal·la de les xiques... es mostren 7 models diferents i al final no s'arriba a cap acord. La junta continua amb el sorteig del candidat a president de l'Associació per part de la nostra filà. Li toca a Maria José Ferrer Perelló. Per últim s'acorda la compra del domini www.cavallersdelcid.com

Dia 30 d'octubre de 2002

Amb la intenció de fer balanç de l'any i elegir els nous càrrecs de 2003 la filà fa junta aquest dia. Econòmicament l'any ha anat molt bé acabant amb un superàvit de 5.647 € i repartint 75 € per fester. El 2002 es van vestir 29 membres i va ser l'any de la capitania cristiana dels Filibusters amb Nisio Roig i Maria Gràcia Puigcerver. Per últim mencionar que van rebre el premi a la millor filà cristiana per part de l'Associació així com una placa d'agraïment per part de la filà Filibusters.


ANY 2000

Capitana: Raquel Guardiola Boronat
Encarregats: Rafa, Juan Antonio, Nico, Peti i Ivan.


ANY 1999

Banderera: Maria Isabel Sánchez Torregrosa
Vocal: Maria Nieves Pérez Pérez
Cap de filà: Rosabel Guardiola Pérez

Dia 13 de novembre de 1998

S'aprova que per cada xica que entre també ho haurà de fer un xic. Aquesta regla en l'actualitat no està reflexada en cap acta més.

Dia 11 d'agost de 1999

En aquesta junta es fà la votació definitiva dels Filibusters en la nostra kàbila quedant aprovada quasi per unanimitat(un vot en blanc, la resta positius). També s'explica als membres que el vestit de jugar s'ha de portar complet: vestit, cinto, sabates i calces durant totes les festes. Aquest any entren a la filà 5 xics i 5 xiques i es recorda la norma aprovada anteriorment on l'entrada de xiques quedava limitada a l'entrada de xics.

Dia 29 d'octubre de 1999

Fer un rèsum de l'any és la finalitat de la junta. La filà acaba l'any amb un total de 53 membres dels que s'han vestit 36. S'apunta que el nombre de filibusters que han fet kàbila és de 7 persones. Es comenta que durant l'Assamblea General de Missa Gràcia la banderera i els filibusters fan entrega de dues plaques. Aparreix ja el nom de la membre de la filà que ocuparà el càrrec de capitania l'any 2000. Per primer cop a l'història de Callosa hi haurà una capitana. Finalment aparreixen els pròxims vocal i cap de filà així com es comenta que hem tingut un superàvit de 596.450 €.


ANY 1998

Vocal: Mabel Guardiola Cano
Cap de filà: Juana Pérez Sanchis

Dia 27 de març de 1998

Es elegida Alicia Sanchez Cano com a candidata a presidenta de l'Associació de Moros i Cristians representant a la filà Cavallers del Cid.

Dia 19 de juny de 1998

Parlem sobre la "Manifestació de Sant Jaume(Mig Any)" quedant d'anar a dinar i sopar. També cal esmentar que la filà aprova que apartir dels 14 anys es pagarà la kàbila sancera(menys de 14 anys mitja kàbila).

Dia 3 de juliol de 1998

La filà es reuneix per tractar l'ingrés o no de la filà Filibusters en la nostra filà. La votació ix favorable i els filibusters faran kàbila amb nosaltres. Aleshores es pot dir que els Filibusters i els Cavallers del Cid estan junts des d'aquest dia amb una rel·lació excel·lent.

Dia 11 de setembre de 1998

Es comuniquen als membres de la filà les normes que ha passat la junta directiva pel que fà al tema del tiroteig i les seues sancions. També es sorteja els responsables a traure la bandera de la filà als actes festers.

Dia 30 d'octubre de 1998

Ens reunim per presentar a la nova vocal i a la nova cap de filà. És de menció especial comentar que per primera volta en la història de Callosa una dona portarà el càrrec de Banderera Cristiana.


ANY 1997

Vocal: David Seguí Cortés
Cap de filà: José Manuel Ronda Valls

Dia 19 de setembre de 1997

Ens reunim a la kàbila per aclarir qui traurà la bandera de la filà als actes. Es decideix que a l'arrancà la traurà un membre sense vestit de gal·la; per a l'entrà serà una xica amb vestit de gal·la sempre que hi haja un cavall; per a les processons els xics que tinguen vestit de gal·la.

Dia 24 d'octubre de 1997

Es comenta que enguany han sigut 43 membres dels que han fet kàbila 39. Pel que fà al tema econòmic cal dir que aquest any hi ha hagut un superàvit de 235.000 ptes repartint 5000 ptes a tots els que s'han vestit. Es presenten els nous càrrecs del 1998


ANY 1996

Vocal: Juan Carlos Benimeli
Cap de filà: Xelo Pérez

Dia 20 de març de 1996

La filà decideix fer un canvi en les malles del vestit de gal·la dels xics.

Dia 25 d'octubre de 1996

Es fà la junta per resumir l'any. Han sigut 40 membres i s'han vestit 37. Al llibre d'actes s'exposa la mala sort que es va tindre amb la banda i el menjar però que gràcies a tots s'ha pogut portar l'any endavant. Per concloure es fan als encarregats de l'any 1997.


ANY 1995

Capità:Salvador Calvo Berenguer
Capitana: Marisa Calvo
Vocal: Francis Cortés
Cap de filà: Rafael Cano

Dia 4 de novembre de 1994

Quan la filà s'anjunta es parla sobre el X Aniversari de la Fundació de la filà i sobre la Capitania Cristiana 1995.

Dia 28 d'octubre de 1995

Una vegada finalitzat l'any toca fer balanç i ens reunim per comentar l'any i preparar el següent. En Assamblea General de Missa Gràcia la filà va ser guardonada amb el premi a la "Millor Filà Cristiana 1995", "Millor Cap d'Esquadra Cristià 1995" i "Millor Cap de Filà i Vocal"(s'apunta al llibre d'actes que ha estat tota la filà en general). El resum econòmic ha estat un superàvit de 11.063 ptes. S'apunta que s'han comprat vaixelles, planxes, barra i el "toldo". Per últim elegir els càrrecs del 1996.


ANY 1994

Banderer: Juan Carlos Benimeli
Vocal: Arantxa Samper
Cap de filà: Rosa Ronda

Dia 10 de novembre de 1994

Som 26 persones i la filà fà la kàbila al carrer Colom. Per finalitzar la junta s'elegeix als càrrecs del 1995 així com el capità del 1995.


ANY 1993

Vocal: Maria José Romero
Cap de filà: Eva Pérez

Dia 22 d'octubre de 1993

Ja som 17 persones els qui componen la filà i en Assamble General de Missa Gràcia ens van donar l'enhorabona pel bon comportament i per saber portar avant la filà amb tants pocs membres. Enguany es fà la kàbila al carrer Hort del Senyor en la cotxera de Rosa Maria Ronda tenint un superàvit de 1.150 ptes. S'elegeix als càrrecs de l'any 1994.


ANY 1992

Vocal: Rosa Nieves Ferrando
Cap de filà: Francis Cortés

Dia 14 d'agost de 1992

S'acorda un preu de 40000 ptes per vestit amb la intenció de donar facilitats a la gent que entra en la filà.

Dia 18 d'octubre de 1992

La típica junta per aclarir comptes on el superàvit és de 37604 ptes que queden de reserva al compte de la filà. Per finalitzar s'elegeixen els càrrecs de 1993.
Del resum econòmic de la filà es pot extraure la gent que aquest any s'ha vestit: Rosa Maria Ronda, Salvador Calvo, Eva Perez, Maria José Ferrer Perelló, Xelo Pérez Berenguer, Salvador Calvo, Gerardo Menaches, Rose Nieves Ferrando, Vicente Berenguer, Francis Cortés, Maximo Guzman, Arantxa Samper Menaches, Patricia German i Juan Carlos Benimeli. Comentar que al Roser es van apuntar Mabel Guardiola i Xari Pérez.


ANY 1991

Capità: Gerardo Menaches
Vocal: Máximo Guzmán
Cap de filà: Gerardo Menaches

Dia 9 de juny de 1991

Passat l'any comencen els preparatius de la Capitania Cristiana 1991 on s'elegeix al capità. Es visten el capità i 5 membres: Roni Ferrando, Vicente Berenguer, Maria del Mar, Francis Cortés i Máximo Gurmán.

Dia 16 d'octubre de 1991

L'any de la Capitania passa i la filà fà una junta per aclarir comptes i elegir els pròxims càrrecs.


ANY 1990

Vocal: Antonio Manera
Cap de filà: Pascual Ribes

Dia 20 d'octubre de 1989

Es reflexa els nous responsables de la filà per a l'any 1990. Per últim es decideix que els càrrecs de l'any anterior són els responsables de liquidar deutes pendents del seu càrrec.

Dia 22 d'octubre de 1990

Tot seguit aparreix l'altra junta celebrada el dia 22 d'octubre de 1990 on s'exposen els següents temes: · Resultats de la rel·lació ingressos-despeses(incloent llista detallada). La Societat de Moros i Cristians ens va fer entrega d'una placa honorífica pel "Tercer lloc al Ball Cristià" Elecció dels càrrecs festers de l'any següent.

Aquest any fan kàbila 8 persones: Francis Cortés Pérez, Gerardo Menaches Solbes, Vicente Berenguer Pérez, Jaime José Vercher, Maximo Guzman Portas, Rosa Pérez Victor, Antonio Manera Puigcerver i Pascual Ribes.


ANY 1989

Vocal: Juan José Pérez Garcia
Cap de filà: Francisco Saval Ferrando


ANY 1985

Vocal: Gerardo Menaches Solbes
Cap de filà: Antonio José Manera Puigcerver


© Filà cristiana Cavallers del Cid de Callosa d'en Sarrià |||| Web creada al Setembre de 2000 |||| Última modificació Maig 2023

WEBMÀSTERS INDEPENDENTS EN CATALÀ, DE CULTURA I D'ÀMBITS CÍVICS     Icona de conformitat amb el Nivell AAA, de les Directrius d'Accesibilitat per a el Contingut Web 1.0 del W3C-WAI     Valid XHTML 1.0 Transitional     Valid CSS!